คุณอยู่ที่

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ก้าวไปพร้อมกับเพื่อนสี่ขา ข่าวดีสำหรับคนตาบอดที่ต้องการใช้สุนัขเป็นคู่หูนำทาง

ปรับขนาดตัวอักษร

-A A +A
รูปภาพของ suriyan
เขียนโดย suriyan เมื่อ ศุกร์, 08/16/2019 - 17:04

ข่าวดีสำหรับคนตาบอดที่ต้องการใช้สุนัขนำทางคนตาบอดในประเทศไทย สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์ใช้สุนัขนำทางได้แล้ววันนี้ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์เดินไปพร้อมกับสุนัขที่ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 และร่วมรับฟังวิธีการดูแลสุนัขนำทางคนตาบอดอย่างละเอียด จากผู้ใช้สุนัขนำทางคนตาบอดตัวจริง

ลงชื่อ ได้แล้ววันนี้ที่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 0-2246-3835 ต่อ 307 (ด่วน! รับจำนวนจำกัด)

ร่างกำหนดการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ สโมสรนายทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  • เวลา 06.30 น.ลงทะเบียน ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  • เวลา 07.00 น.กล่าวเปิดการประชุม โดย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  • เวลา 08.00 – 10.30 น. ออกเดินทางจากที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไปยังศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
  • เวลา 10.30 – 11.30 น.กล่าวต้อนรับ และบรรยายภารกิจเกี่ยวกับกรมการสัตว์ทหารบก โดย ผู้แทนกรมการสัตว์ทหารบก
  • เวลา 11.00 – 12.30 น.การบรรยายภารกิจของคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณบดี คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
  • เวลา 12.30 – 13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
  • เวลา 13.30 – 16.30 น.การฝึกภาคปฏิบัติ การใช้สุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย โดย นางสาวคีริน เตชะวงศ์ธรรม ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  • เวลา 16.30 น. – 18.30 น.ออกเดินทางจากศูนย์การสุนัขทหาร ไปยังกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

*ไม่มีค่าพาหนะ (ที่พัก-กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำหรับผู้ที่พักในเขตกรุงเทพ)

ข้อมูลจาก Mission to create society


ผู้อ่านสามารถสนับสนุนเว็บไซต์ โดยการอุดหนุนนิยายบนเว็บไซต์ เขียนกันดอทคอม เว็บไซต์อ่านนิยายที่คนตาบอดเป็นเจ้าของ และอยากให้สังคมการอ่านเป็นของคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าตาดีหรือตาบอด

ให้ดาวบทความนี้: 
No votes yet

แสดงความคิดเห็น