คุณอยู่ที่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับขนาดตัวอักษร

-A A +A

ในการใช้งาน Blind living จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกให้น้อยที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ทาง Blind living ได้จากสมาชิก ทาง Blind living จะนำไปใช้ในการเข้าสู่ระบบ และในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์เท่านั้น

สิ่งที่ทาง Blind living จะขอจากสมาชิกได้แก่

  1. USer name เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ ทั้งนี้สมาชิกจะใช้ชื่อจริง หรือนามแฝงก็ได้ โดยในการตั้งชื่อ สามารถใช้ได้ทั้งไทยและอังกฤษ

  2. รหัสผ่าน ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยบัญชีของสมาชิก

  3. อีเมลที่ใช้งานจริง ทั้งนี้เพื่อใช้ยืนยันว่าท่านมีตัวตนอยู่จริง ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

  4. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ เช่นการเขียนบทความ การแสดงความคิดเห็น หรือการเข้าชมหน้าต่างๆ บนเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อวัดความสนใจของสมาชิกเพื่อนำไปพัฒนาเว็บต่อไป

ภายหลังจากการสมัครสมาชิก สมาชิกควรรักษา User name และรหัสผ่านของท่านไว้ให้ดี เพราะหากมีผู้อื่นทราบ แล้วนำมาสร้างความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ท่านจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

ทาง Blind living จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับให้กับบุคคลที่ 3 โดยเด็ดขาด ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เว้นจากได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ และทาง Blind living เห็นแล้วว่าสมควรมอบให้