คุณอยู่ที่

กลับมาแล้วกับงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 26 ณ จังหวัดสงขลา

ปรับขนาดตัวอักษร

-A A +A
รูปภาพของ Thai youth club of the blind
เขียนโดย Thai youth club... เมื่อ พฤหัสฯ, 03/16/2023 - 09:25

ขอเชิญเยาวชนตาบอดเข้าร่วมงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 26 ณ โรงแรมเจบีหรรษา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ในปีนี้มาในตีมงาน การเสริมพลังทางเศรษฐกิจแก่คนตาบอด สู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากระแสหลักอย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียม และเป็นธรรมถ้วนหน้า
และทางชมรมเยาวชนตาบอดไทยจะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกและสมัชชาเยาวชนตาบอดไทยขึ้นในครั้งนี้ด้วย

โดยมีหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังนี้

1. จะต้องเป็นคนพิการทางการเห็นตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่มีอายุตั้งแต่ 15-25 ปีบริบูรณ์ (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2541 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2551
เว้นแต่บุคคลที่ยังดำรงตำแหน่งคณะกรรมการชมรม หรือคณะกรรมการชมรมส่วนภูมิภาคให้ยังสามารถเข้าร่วมสมัชชาเยาวชนในครั้งนี้ได้)

2. เยาวชนที่มีอายุ 15-20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

3. สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

4. ยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเพทที่ชมรมจัดขึ้นด้วยความสมัครใจ

5. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด

6. จะต้องมีความประพฤติดี

7. ไม่เคยสร้างความเสื่อมเสียให้แก่ชมรม

โดยมีอัตราการรับสมัครดังนี้

ภาคเหนือ 20 คน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คน

ภาคกลางและภาคตะวันออก 23 คน

ภาคใต้ 20 คน

รวมทั้งสิ้นจำนวน 85 คน

เยาวชนท่านใดสนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น.

โดยสมัครผ่าน google form :
https://forms.gle/qbX3rZj4BrGmM4qu6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณัฐชา ไตรรัตน์ กรรมการและประชาสัมพันธ์ชมรมเยาวชนตาบอดไทย

เบอร์โทรศัพท์ 095-563-2893 หรือสามารถสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ in box เพจ facebook ชมรมเยาวชนตาบอดไทย Thai youth club of the blind

อย่าลืมมาเจอกันเยอะ ๆ นะคร้าบบ


ผู้อ่านสามารถสนับสนุนเว็บไซต์ โดยการอุดหนุนนิยายบนเว็บไซต์ เขียนกันดอทคอม เว็บไซต์อ่านนิยายที่คนตาบอดเป็นเจ้าของ และอยากให้สังคมการอ่านเป็นของคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าตาดีหรือตาบอด

ให้ดาวบทความนี้: 
No votes yet

น่าเสียดาย อายุเกินมาสามปีแล้วครับ 555

แสดงความคิดเห็น