คุณอยู่ที่

กฎระเบียบในการใช้งานห้องสอบถามข้อมูล ข้อสงสัยต่างๆ

ปรับขนาดตัวอักษร

-A A +A
1 post / 0 new
กฎระเบียบในการใช้งานห้องสอบถามข้อมูล ข้อสงสัยต่างๆ

สำหรับเพื่อนๆ สมาชิกไว้สอบถามข้อมูลต่างๆ ที่สงสัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วๆ ไป หรือเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมคนตาบอดกันเอง

ทั้งนี้หากคนตาดีมีข้อสงสัยอะไรที่เกี่ยวกับคนตาบอด ก็สามารถมาโพสต์ถามตรงนี้ได้ เพื่อนๆ ที่เป็นคนตาบอดจะได้มาตอบให้จ้า


ผู้อ่านสามารถสนับสนุนเว็บไซต์ โดยการอุดหนุนนิยายบนเว็บไซต์ เขียนกันดอทคอม เว็บไซต์อ่านนิยายที่คนตาบอดเป็นเจ้าของ และอยากให้สังคมการอ่านเป็นของคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าตาดีหรือตาบอด

Edited by: ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง) on 01/09/2024 - 18:36

แสดงความคิดเห็น