คุณอยู่ที่

กฎระเบียบในการใช้งานห้องเสนอแนะ

ปรับขนาดตัวอักษร

-A A +A
1 post / 0 new
กฎระเบียบในการใช้งานห้องเสนอแนะ

ไว้เสนอแนะว่า เว็บไซต์เราควรเพิ่มอะไรบ้าง เช่นเพิ่มหมวดบทความ หมวดกระทู้ หรือควรทำอะไรบ้าง

ทั้งนี้ทางเว็บไซต์จะรับพิจารณาเฉพาะบางความคิดเห็นเท่านั้น หากความคิดเห็นใดๆ ขัดต่อนโยบายของทางเว็บ ทางเว็บไซต์ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ


ผู้อ่านสามารถสนับสนุนเว็บไซต์ โดยการอุดหนุนนิยายบนเว็บไซต์ เขียนกันดอทคอม เว็บไซต์อ่านนิยายที่คนตาบอดเป็นเจ้าของ และอยากให้สังคมการอ่านเป็นของคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าตาดีหรือตาบอด

Edited by: ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง) on 01/09/2024 - 18:36

แสดงความคิดเห็น