คุณอยู่ที่

บริการรับทำเว็บไซต์ให้กับกลุ่ม องค์กร หรือหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไร

ปรับขนาดตัวอักษร

-A A +A

เนื่องด้วยมีกลุ่มอาสา สมาคม หรือองกรของคนตาบอด คนพิการ รวมไปถึงกลุ่มทำเพื่อสังคมต่างๆ ที่ยังไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง โดยอาจเกิดจากปัญหาเรื่องงบประมาณ คนดูแล ฯลฯ

Blind living ตระหนักดีว่า การที่เรามีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ก็เปรียบเสมือนเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญ ที่จะทำให้เข้าถึงกลุ่มคนที่มีใจรัก หรือมีความต้องการไปในทางเดียวกันได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้เว็บไซต์ ยังเป็นสถานที่บันทึกเรื่องราว ขั้นตอนการดำเนินการ รวมถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ให้กับสมาชิกและบุคคลที่สนใจได้อีกด้วย

จากสาเหตุข้างต้น ทาง Blind living จึงยินดีที่จะจัดทำเว็บไซต์ให้กับคุณ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการทำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ท่านจะต้องจ่ายค่าโดเมนและโฮสติ้ง (พื้นที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์) ด้วยตนเอง ซึ่งค่าโดเมนจะตกอยู่ราวๆ 439บาทต่อปี (.com หากเป็นโดเมนนามสกุลอื่น จะมีราคาต่างกันออกไป) กรณีโฮสติ้ง จะขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่ท่านเลือกใช้

 2. กรณีที่ไม่มีโฮสติ้ง และต้องการใช้งานโฮสต์เดียวกันกับ Blind living ท่านจะต้องจ่ายปีละ 500 บาท

 3. เว็บไซต์ที่ท่านจะได้รับ ทางเราขอทำด้วย Drupal CMS หรือ Backdrop CMS ซึ่งเป็นตัวที่เราคุ้นมือที่สุด หากต้องการเว็บที่ทำด้วย WordPress ก็อาจจะทำได้ แต่เราไม่คุ้นมือ และอาจปรับแต่งได้ไม่มากเท่าที่ควร

 4. เว็บที่เราทำให้ท่าน จะต้องไม่นำไปหารายได้ใดๆ เช่นติดโฆษณา (ไม่นับรวมรายได้จากการดำเนินงานของท่านเอง)

 5. เว็บที่ท่านได้อาจจะดูไม่สวยมากนัก แต่สามารถนำไปใช้งานได้จริงแน่นอน (เนื่องจากคนทำเว็บเป็นคนตาบอด) แต่หากเว็บเสร็จแล้ว ท่านสามารถให้คนทำเว็บที่มองเห็น มาออกแบบเรื่องการแสดงผลให้ท่านได้

 6. คนที่ขอรับบริการ จะต้องเป็นบุคคล กลุ่มคน สมาคม หรือองกรที่มีเนื้อหา หรือมีแนวคิด หน้าที่ในเชิงเพื่อสังคมด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น อาทิช่วยเหลือชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติ สิทธิมนุษยชน ฯลฯ

สิ่งที่เว็บไซต์ของท่านจะได้รับ

 1. เป็นเว็บที่สามารถลงบทความได้ สามารถจัดโพสต์ให้เข้าไปอยู่ในหมวดต่างๆ ได้ เช่นหมวดข่าว หมวดบทความ หมวดกิจกรรม หมวดการดำเนินการ หมวดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

 2. สามารถให้มีระบบสมัครสมาชิก เพื่อให้สมาชิกร่วมลงบทความ หรือแสดงความคิดเห็นได้ (ถ้าต้องการ)

 3. สามารถให้มีระบบเว็บบอร์ดตั้งกระทู้พูดคุยกันได้ โดยกำหนดได้ว่า จะให้สมาชิกตั้งกระทู้ได้เพียงอย่างเดียว หรือใช้งานระบบลงบทความได้ด้วย

 4. การแสดงผลของเว็บไซต์ สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ (แม้ว่าจะดูเรียบๆ ไปหน่อยก็เถอะ)

 5. มีคู่มือการใช้งานคร่าวๆ เป็นตัวอักษรให้ (ไม่มีรูปภาพ)

 6. ทำเมนูบางส่วนให้ตามต้องการ (ตามที่เราสามารถทำให้ได้) เช่นส่วนเมนูหลักของเว็บไซต์ หรือเมนูอื่นๆ

สนใจขอรับบริการ สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางเพจเฟซบุ๊กหรืออีเมล

เว็บไซต์ที่เราเป็นเจ้าของ หรืออยู่เบื้องหลังในการจัดทำ

 1. keangun.com/ (เจ้าของเดียวกัน)

 2. teachertoon.com/